Panimula sa Koponan

Tagapagtatag ng Pangkalahatang Tagapamahala ng Teknikal na Direktor

G. Zengxiaolin

Kagawaran ng R&D 

G. Huchengjian Direktor ng departamento ng R&D

Mr Liyanfeng Mr Lilunjia Structural Engineer

Mr Lichangtao Mechanical Engineer

Mr Heqinghu Automation Engineer

Mr Chenzegui Application Engineer

Mr Yibo Coil design engineer

Mrs Xuxiaoyu General Assembly Engineer

Kagawaran ng produksyon

Mr Huangqiang Production Manager

Namumuno sa linya ng lupon ng PCD ni G. Chenjingwei PCD

Mr Xujun Metalwork Leader

Pinuno ng Mr Wangping Debug

Mrs Liuyulong Purchase Manager

Kalidad na Kagawaran ng Pagsisiyasat

Mr Zhouyongqian Quality Engineer

Kagawaran ng Pagbebenta

Tagapamahala ng Pagbebenta ni G. Xulinchuan

Mrs Xielixia Foreign Trade Manager

Mr Xiangkang Sale Manager ng Timog-Kanluran ng Tsina

Si G. Lijunpeng Sale Manager ng Hilaga ng Tsina

Mr Xuqiaojun Sale Manager ng Timog ng Tsina